DSC_7878.jpg

Το Σινεμά συναντά τις Καλές Τέχνες

Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους.

Μπορούν τα αποσπάσματα μιας ταινίας να γίνουν η αφορμή για να φτιάξουμε τους δικούς μας χαρακτήρες, να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας καρέ, να δημιουργήσουμε το δικό μας storyboard, να αναπαραστήσουμε τις δικές μας σκηνές, να γράψουμε τους δικούς μας διαλόγους, ακόμα και να αλλάξουμε το φινάλε της ιστορίας;

Μπορεί ένα βιβλίο, ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα γλυπτό, ένα κτήριο, μια φωτογραφία, ένα comic, ένα μουσικό θέμα να μας φέρει σε επαφή με τις καλές τέχνες μέσα από τη μαγεία του σινεμά και να μας κάνει να αγαπήσουμε την τέχνη του κινηματογράφου; Άραγε μπορούμε να γίνουμε οι σινεφίλ του σήμερα και του αύριο καλλιεργώντας παράλληλα μέσα από τον κινηματογράφο μια σφαιρική αντίληψη για τη ζωή και τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους, τον κόσμο;

Cinema meets the Fine Arts

Workshop for children and teenagers

Can  experts from films motivate us to create our own characters, draw our favourite frame, create our own storyboard, illustrate images, write dialogues or even change the way a story ends?

Can a book, a painting, a sculpture, a building, a photograph, a comic book, a music theme enable us to approach the Fine Arts and inspire us to love the art of cinema? Can we become the cinema lovers of tomorrow and form at the same time a more well-rounded perception of life and the way we see ourselves, others, the world?

CinemaArt.png
DSC_9548.jpg

Κινηματογραφικό αρχείο ή αλλιώς από το χθες στο τώρα

Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους.

Αποσπάσματα από κλασσικά αριστουργήματα του κινηματογράφου γίνονται το ερέθισμα να αντιληφθούμε τις αρχές της κινούμενης εικόνας και να αφουγκραστούμε την ανάγκη του ανθρώπου να απεικονίσει και να αναλύσει την κίνηση. Με απλό τρόπο, ανακαλύπτουμε με τους μικρούς θεατές μας το πως ο κινηματογράφος, από τεχνικό μέσο καταγραφής της κίνησης με την εφεύρεση των αδελφών Lumiere μετεξελίχθηκε σε Τέχνη από τον Melies, πώς από τον βωβό κινηματογράφο προχωρήσαμε στην προσθήκη ήχου και χρώματος και πόσο σημαντικό είναι το μοντάζ. Μαζί θα αφουγκραστούμε το πως δημιουργήθηκαν κινηματογραφικά ρεύματα σε διαφορετικούς πολιτισμούς όπως Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία και αλλού, καθώς και κινηματογραφικά είδη όπως το ντοκιμαντέρ, το animation, το μιούζικαλ, το φιλμ νουάρ, το γουέστερν και άλλα.

From past till present, a cinema archive

Workshop for children and teenagers

Excerpts from cinema classics help us understand the principles of the moving picture and truly feel man’s need to depict and analyze motion. In a simple manner, we discover along with our young audience how the cinema, starting as a medium of recording motion with the invention of the Lumiere brothers, evolved into art by Melies; how from silent movies we advanced to adding sound and colour; we learn about the importance of editing. Together we will try to understand how the different genres were created in the different civilizations in Europe, America, Japan and elsewhere. We also follow the development of types of cinema such as the documentary, animation, musical, film noire, western and so others.

CinemaArchive_2 copy.png
DSC_8070.jpg

Με μια ταινία «πάω» παντού

Εργαστήρι για παιδιά και εφήβους.      

Μια σκηνή ταινίας, μια ιστορία γίνεται το μέσο, το ερέθισμα να ταυτιστούμε, να κατανοήσουμε, να αποκτήσουμε βήμα, να εμπλακούμε σε δημιουργικό διάλογο, να διατυπώσουμε άποψη, να αισθανθούμε, να διεγείρουμε τη φαντασία μας, την αυτοπεποίθηση μας και τον αμοιβαίο σεβασμό. Μέσα από επιλεγμένες θεματικές ενότητες ασχολούμαστε με οικείο τρόπο με καθημερινά θέματα που αφορούν παιδιά και νέους.  Θέματα όπως η φιλία, το περιβάλλον, η οικογένεια, η ειρήνη, η μετανάστευση, η δημιουργικότητα, η διαπολιτισμικότητα, η διαφορετικότητα, το διαδίκτυο και η ασφάλειά μας μέσα σε αυτό, ο σεβασμός στον εαυτό μας και η αντίδραση στον εκφοβισμό, μας οδηγούν σε ένα μέρος, όπου όλοι μπορούν να δουν τα πράγματα σφαιρικά και με το απλό τι|πού|ποιος|γιατί|πώς...όλα θα μπορούσαν να είναι και έτσι και αλλιώς...

A film can take me everywhere

Workshop for children and teenagers

A film scene, a story becomes the medium to identify with the situation we watch, comprehend, get engaged in a creative dialogue, express an opinion, feel, stimulate our imagination, boost our confidence and foster mutual respect. We use specific topics to deal with every day issues that concern children and young people in general. Selected topics such as friendship, the environment, family, peace, immigration, the concept of creativity, multiculturalism, diversity, the Internet and our safety in it, self respect and reaction to bullying, all these can make us look at things in a more complete way, just by asking simple questions: what/where/who/why/how. Everything works in two ways.

CinemaNewProject_2.png
IMG_11.jpg

Δημιουργία Κινηματογραφικής Λέσχης

Mπορεί μέσω μιας προβολής ταινίας να ειπωθεί μια ιστορία που να τονώνει την κινηματογραφική αγωγή και παιδεία και να δημιουργεί νοήμονες θεατές με σκεπτικό και κριτική αντίληψη; Κάθε σχολείο, πνευματικό κέντρο, δήμος και κοινότητα, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, οπουδήποτε θα μπορούσε να αποκτήσει τη δική του Κινηματογραφική Λέσχη. Ελάτε να φτιάξουμε μια κινηματογραφική λέσχη που να δημιουργεί τους σινεφίλ που αντιλαμβάνονται τον κινηματογράφο ως έργο τέχνης και μέσο έκφρασης και επιλέγουν τη συμμετοχή τους σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, επισκέπτονται το σινεμά και το θερινό της περιοχής τους. Με απλούς τρόπους και συγκεκριμένα βήματα οργανώνουμε μαζί μία Κινηματογραφική Λέσχη.

Επίσης παρέχεται συμβουλευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, υπεύθυνους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, υπεύθυνους δήμων και κοινοτήτων και ανθρώπους που αγαπούν το σινεμά.

 

Creation of a Cinema Club

Can the screening of a film tell a story which will boost cinema education and form thinking viewers? Every school, cultural centre, municipality or community can have its own cinema club. Let’s make a club that creates cinema lovers who see the cinema as a work of art and as a means of expression and opt to participate in cinema festivals, visit cinemas in their neighbourhood. In simple ways and following specific steps we organize a cinema club together.

A consultative seminar is also provided to educators, parents, parents and guardians associations, municipality and community officials and people who love the cinema.

CinemaPersons.png
IMG_5544_DxOFP.JPG

 

Δημιουργικές δράσεις πριν ή μετά από προβολή ή παράσταση.

Για παιδιά και εφήβους.

Είναι πεποίθηση μας πως το σινεμά και το θέατρο δεν ξεκινούν και δεν τελειώνουν με την παρακολούθηση μιας ταινίας ή θεατρικής παράστασης, αλλά ότι η γοητεία και ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας τους διαρκούν και μπορούν να δώσουν ουσιαστικά ερεθίσματα στα παιδιά για να εκφραστούν. Με αφετηρία μια ταινία ή/και μια παράσταση, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν με το θέμα του έργου πριν την παρακολούθησή του, να αποκτήσουν ερεθίσματα και κίνητρα, καθώς και τη διάθεση να ανακαλύψουν πτυχές από το έργο που πρόκειται να δουν, να διεγείρουν τη φαντασία τους και να εξωτερικεύσουν πτυχές των δικών τους ιδεών και συναισθημάτων.  Με αυτόν τον τρόπο, ή ταινία ή/και το θεατρικό έργο γίνονται μια εμπειρία συνάντησης ανάμεσα στην τέχνη του κινηματογράφου ή του θεάτρου και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι μικροί θεατές λειτουργούν σαν ένας καμβάς που κινητοποιεί χωρίς να επηρεάζει την ίδια την ιστορία με τις αμέτρητες δυναμικές της που θα ξετυλιχθεί λίγο αργότερα μπροστά τους. Μετά την παρακολούθηση, ποικίλες δράσεις, ερωτήματα, συζητήσεις μπορούν να γεννηθούν, να συζητηθούν και να «δουλευτούν» με τα παιδιά, με πυρήνα τη γνώση και άξονα τη βιωματική προσέγγιση και το παιχνίδι. 

Creative activities before or after the screening or performance

For children and teenagers

It’s our firm belief that the cinema or theatre experience does not begin or end just by watching a film or a play. The fascination and the educational character are long lasting and can equip children with meaningful stimuli to express themselves. With a film or a theatrical performance as the starting point, students can fully immerse in the story before watching it, gain stimuli and motives as well as the will to discover aspects of the story they are about to watch; they can also excite their imagination and express aspects of their own ideas and feelings. This way, the film and/or play become a meeting point for the cinema and the theatre while the stimuli received by this young audience act as a palette that puts into motion the story which will unfold later right in front of them. After watching the film children can participate in multiple actions, raise questions and issues to discuss through an experiential approach. 

CinemaTravel.png
IMG_0169.JPG

 

Σινεμά+Πόλη | Παιδί+Γειτονιά

Για παιδιά και εφήβους.

Η έβδομη τέχνη από τη γέννησή της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικονογραφίας του αστικού τοπίου. Η πόλη μετατράπηκε σε πρωταγωνίστρια, ντεκόρ, θεματικό πλαίσιο, πολιτικό και κοινωνικό σύμβολο, δημιούργησε εικόνες για το παρελθόν και οράματα για το μέλλον.

Με ερέθισμα την κινηματογραφημένη πόλη, ξεδιπλώνουμε την εικόνα των παιδιών για την πόλη τους, τη γειτονιά τους, χαρτογραφούμε όσα παρατηρούν, όσα αγαπούν ή θα ήθελαν να αλλάξουν. Αφουγκραζόμαστε την ιστορία και τις αλλαγές που γνωρίζουν ή βιώνουν στον τόπο τους και διαμορφώνουμε μαζί τους τη συλλογική μνήμη. Ταξιδεύουμε σε μέρη μακρινά που έχουν επισκεφθεί ή που θα ήθελαν να δουν από κοντά και ανοίγουμε ένα μονοπάτι για τον ιδανικό τόπο των ονείρων τους. Οι μικροί συνοδοιπόροι μας, γίνονται κάτοικοι, τουρίστες, ταξιδιώτες, θεατές, φωτογράφοι, ερευνητές και εξερευνητές υπαρκτών και μη υπαρκτών πόλεων. 

The Cinema and The City/ Children and Neighbourhoods

Foe children and teenagers

The 7th Art has played a major part in forming the iconography of the urban landscape. The city turned into the leading star, décor, theme, political and social symbol, it created images of the past and visions into the future.

Through the way the city is depicted, we understand how children see their city, their neighbourhood, we note everything they pay attention to, all the things they love or would like to change. We understand the history and the changes they experience where they live and form with them a collective memory. We travel to faraway places they have visited or they would like to and pave a path to their dream world. Our young fellow travelers become residents, tourists, travelers, viewers, photographers, explorers of real or imaginary cities.

CinemaIntro.png
DSC_7876.jpg

New Project

 ΠΡΟΣΕΧΩΣ

New Project

COMING SOON

CinemaTraining_2.png